پایگاه خبری تحلیلی امید شهر

«امید» و «ناامیدی» در «امید شهر»

ایجاد: 10/12/2018 - 10:29

گفت و گوی مهدی محمدی دوست، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی «امید شهر» با ایمان برات وکیلی از گروه معماری آرشی تاک (Architalk)

در این گفت و گوی 8 دقیقه ای درباره علل پرداختن به عناصر ناامیدی در «امید شهر» خواهید شنید.

image_video: