پایگاه خبری تحلیلی امید شهر

نسل ما عبور کرده است

چرا نسل ما عبور کرده است؟ مرثیه ای برای یک رویا

ایجاد: 1396/11/14 - 22:57

انقلاب و اصلاحات

ابتدا به این سئوال دقت کنید: «انقلاب» اصل است یا «اصلاحات»؟

اگر انقلاب اصل است خب پس اصلاحات معنی ندارد. اصلاحات یعنی انقلاب ما خرده شیشه داشته و یا دارد و حالا باید اصلاح کرد. اگر اصلاحات اصل است باید پرسید اصلاحات درباره چه؟ درباره اصل انقلاب و محتوای آن و یا انحرافاتی که بعدا ایجاد شد؟

پس هر دو نمیتوانند بطور همزمان «اصل» باشند.

اشتراک در RSS - نسل ما عبور کرده است